รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2558 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
Created by doacoop on 6/19/2015 10:22:14 AM


ตะลุยถิ่น... แดนอีสาน... น... น... น

            โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตที่ 2 จ.อุดรธานี และวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง สอ.กวก. โดยคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการได้พบปะสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้บริการนอกสถานที่ สำหรับสมาชิกภาคอีสานตอนบนและตอนล่าง

 

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

 

             ขอขอบพระคุณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตที่ 2 จ.อุดรธานี และ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ที่ให้การต้อนรับ และเอื้อเฟิื้อสถานที่เป็นอย่างดี

            

              สำหรับพี่น้องชาวใต้  เตรียมตัวพบกับโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี และวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

***** พลาดไม่ได้ *****

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด