รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
Created by doacoop on 5/25/2015 11:44:31 AM


สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ซึ่ง สอ.กวก. ประกอบด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับสมาชิก ที่ให้ความสนใจและได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร สอบถามข้อมูลต่างๆ จาก สอ.กวก. เชิญชมภาพในงานค่ะ


 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด