รายละเอียด
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่"
Created by doacoop on 12/26/2014 9:53:19 AM


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่" ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร


 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด