รายละเอียด
สหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2557 ณ สวพ.6 จ.จันทบุรี
Created by doacoop on 9/23/2014 4:01:03 PM


สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2557 ในวันที่ 15 กันยายน 2557 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ซึ่ง สอ.กวก. ประกอบด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับสมาชิก ที่ให้ความสนใจและได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร สอบถามข้อมูลต่างๆ จาก สอ.กวก. เชิญชมภาพในงานค่ะ


 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด