รายละเอียด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที เข้าเยี่ยมชมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 9/4/2014 9:48:33 AM


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที ได้เข้าเยี่ยมชมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร เชิญชมภาพค่ะ

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด