รายละเอียด
สหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2557 ภาคเหนือตอนบน-ล่าง
Created by doacoop on 8/21/2014 10:41:41 AM


สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2557 สำหรับท่านสมาชิกที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน-ล่างขึ้น ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางและสวพ.2 ซึ่ง สอ.กวก. ประกอบด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับสมาชิก ที่ให้ความสนใจและได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร สอบถามข้อมูลต่างๆ จาก สอ.กวก. เชิญชมภาพในงานค่ะ


 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด