รายละเอียด
สหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
Created by doacoop on 4/25/2014 9:34:34 AM


สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2557 สำหรับท่านสมาชิกที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนบน-ล่างขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ซึ่ง สอ.กวก. ประกอบด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับสมาชิก ที่ให้ความสนใจและได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร สอบถามข้อมูลต่างๆ จาก สอ.กวก. เชิญชมภาพในงานค่ะ


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด